Katas
OSHAWA WADO-KAI KARATE VIDEOS

Stances


Bai Sai DaiSlow

Kushanku Slow
 

OPTIONAL KATAS

    
    

line